SOO SAARKA ALAABADA

10 sano oo soosaara xirfadlayaal ah oo alaabada maqalka ah, adiga oo ku siinaya teknoolojiyad horumarsan adiga.